Kontakt

Dom Rekolekcyjny Sióstr Kanosjanek

Gosławice 102
33-122 Wierzchosławice

e-mail: kanosjanki.domrek@onet.pl

tel. 14 675 21 33

Konto bankowe:
Zgromadzenie Kanosjanek
Bank Pekao I Oddział w Tarnowie,
Ul. T. Kościuszki 4
73 1240 1910 1111 0000 0898 2636
z dopiskiem: ofiara